de trouwblog VOOR DE ROMANTISCHE BRUID

Natuurlijk geeft Dusty Blue om jouw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten en gaan hier op een veilige en zorgvuldige manier mee om. Bij het verzamelen en verwerken van gegevens houden wij ons altijd aan de eisen die de EU privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens over jou en jouw gebruik van onze diensten door ons worden verzameld, waarom en waar deze voor worden gebruikt. Ook leggen we uit welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte gegevens.

privacybeleid

fotografie: alexandra vonk

privacyverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 01-10-2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Heb je vragen over jouw privacy, neem dan contact met ons op via hello@dustyblue.nl

Privacy- en cookieverklaring Dusty Blue

Deze privacy- en cookieverklaring is van Dusty Blue (hierna: “Dusty Blue”, “wij”, “ons” of “onze”) en is van toepassing op jouw gegevens die bij een bezoek aan en/of ontsloten dienstverlening via de website “www.dustyblue.nl" worden verwerkt.

Wie zijn wij?
Dusty Blue is het online platform voor inspiratie en tips voor jullie fine art bruiloft. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61510823, gevestigd te Voorburg.

Onze maatregelen betreft de privacywetgeving
Bij het verzamelen en verwerken van gegevens houden wij ons altijd aan de eisen die de EU privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit betekend dat wij:

● Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
● Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens verzamelen die nodig zijn voor legitieme doeleinden in (het verbeteren van) onze diensten;
● Jouw toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, indien die toestemming verplicht is;
● Beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen bij partijen die gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen treffen.
● Jouw rechten respecteren om de bij ons verwerkte persoonsgegevens over jou in te zien, te veranderen of te verwijderen.

Verwerking persoonsgegevens
Wanner je gebruik maakt van onze website verzamelen wij verschillende gegevens van en over jou. Hieronder geven we per doeleinde aan welke gegevens wij van jou verzamelen, waarom en en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens enkel en alleen voor (de verbetering van) onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking van jouw gegevens altijd direct verband heeft met een opdracht die jij hebt gegeven. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om (anders dan op jouw verzoek) op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor altijd toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden hebben een geheimhoudingsplicht op grond van een overeenkomst tussen hen en ons, een eed of wettelijke verplichting.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw gegevens maximaal 1 jaar of zo lang als de tussen jou en ons ontsloten dienstverlening nog in uitvoering is. 

Contactformulier algemeen
Op de website bieden wij de mogelijkheden aan om contact met ons op te nemen per e-mail.
Wanneer je contact met ons opneemt verwerken wij hiervoor de volgende gegevens: naam, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), overige persoonsgegevens door jou ingevuld als inhoud van een bericht.
Deze gegevens hebben wij nodig om contact met je op te nemen, omdat je ons gevraagd hebt om jouw bericht in behandeling te nemen (overeenkomst).

Contactformulier leveranciers
Via het informatieformulier op de leverancierspagina’s kun je vragen stellen of aanvragen doen aan de door jou geselecteerde leverancier. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), trouwdatum, trouwlocatie, overige persoonsgegevens door u ingevuld als inhoud van een bericht.
Deze gegevens verwerken wij omdat je bij ons informatie hebt opgevraagd (overeenkomst) en de betreffend leveranciers deze gegevens nodig heeft om contact met je op te nemen. Ook gebruiken wij jouw contactgegevens om je te benaderen om te vragen of je tevreden bent over de manier waarop de leverancier jouw bericht heeft behandeld. Voor meer informatie over hoe deze leverancier met jouw gegevens omgaat, verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van de betreffende leverancier.

Maillijst
Dusty Blue verstuurt wekelijks een digitale e-mail waarvoor je je kunt aanmelden. Deze e-mail bevat allerlei tips en informatie omtrent trouwen en gerelateerde producten en diensten van Dusty Blue. Wanneer je je inschrijft voor de maillijst, dan gebruiken wij jouw naam en e-mailadres. Dit doen we op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je je uitschrijft voor de maillijst.
Iedere mail bevat pixels. Met deze pixels kunnen wij bijhouden of de inhoud van de e-mails goed wordt weergegeven en kunnen we lees-statistieken inzien. Op basis van deze informatie kunnen wij onze e-mails verbeteren.

Verstrekking aan derden
We delen jouw persoonsgegevens met partijen (bijvoorbeeld een visagist, bloemist, fotograaf) die jij zelf hebt geselecteerd en bij wie je zelf via het informatieformulier naar meer informatie hebt gevraagd. Deze partijen kunnen je benaderen om jou een aanbieding te doen voor jullie bruiloft. Wij geven jouw persoonsgegevens alleen aan andere partijen als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van je hebben gekregen, wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (zoals een direct marketing belang) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bv. wanneer justitie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Om onze diensten te optimaliseren werken wij met bepaalde bedrijven samen. Deze partijen verwerken jouw gegevens in onze opdracht, onder een gedeelde verantwoordelijkheid met ons of onder hun eigen zelfstandige verantwoordelijkheid. We werken samen met de volgende partijen: leveranciers die via het platform hun producten en/of diensten aanbieden, externe (ICT)-dienstverleners, de partijen die cookies aanleveren (zie hieronder), social media aanbieders (zoals Facebook en Google).

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij jouw bezoek aan de website worden geplaatst op jouw computer, mobiele telefoon of tablet. De cookies die wij gebruiken zijn niet privacygevoelig en dienen alleen om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren. Dit zijn analytische cookies.

Analytische cookies
Wij maken gebruik van analytische cookies om inzicht te krijgen over hoe onze website wordt gebruikt. Vervolgens kunnen we onze website gebruiksvriendelijker maken. In dat geval geschiedt de gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang bij die specifieke gegevensverwerking. De analytische cookies die wij gebruiken zijn: Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies
In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel webpagina’s werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw websitebezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen om de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kun je de handleiding van jouw webbrowser raadplegen.

Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen jouw netwerk. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social media netwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de privacyverklaring van het betreffende platform.

Beveiliging
Beveiliging van jouw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging regelmatig aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Jouw rechten
Heb je vragen of wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, neem dan contact met ons op via hello@dustyblue.nl

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken:
● Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.
● Recht op wijzigen: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te veranderen of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
● Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
● Recht op verwijdering: e hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt te laten verwijderen. Dit kan gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.
● Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
● Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken
om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. Dit betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.

Bij een of meerdere van bovengenoemde verzoeken kunnen wij je vragen je te identificeren. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan op tijd op de hoogte stellen.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Houd deze privacy- en cookieverklaring in de gaten. Wijzigingen worden hierin gepubliceerd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Klacht indienen
Mocht je vinden dat wij je niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

op de blog